początek o firmie dojazd zamówienie

kontakt

Firma Handlowa
EVA-DAR
Dariusz Czempiel

44-100 Gliwice
ul. Baildona 27
/ magazyn / tel.: (32)230-81-72
sklep GCH w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52a tel.:(32)231-72-21 w.416
Informacje szybkie:) tel: 601-46-45-82
Nasze konto bankowe:
BPH SA O/GLIWICE
NR.45 1060 0076 0000 3260 0151 0660


kategorie
informacje

Godz. otwarcia:
pon.-piątek - 10-18
sobota - 10-14

REGULAMIN

  jak zamówić ?
  dobór obuwia
  użytkowanie
  pielęgnacja
  obuwie skórzane ?
  tabele numeracji
  reklamacje
Karta Stałego Klienta

Warunki reklamacji obuwia


W przypadku reklamacji obuwia zastosowanie mają przepisy zawarte w USTAWIE Z DNIA 27 LIPCA 2002r. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO. / Dz. U. Nr 141 z 5 września 2002r.,poz 1176/

Nowe przepisy obowiązują od dnia 01 stycznia 2003r. i likwidują pojęcie rękojmia za wady ukryte a wprowadzają niezgodność towaru z umową. Towar można uznać za niezgodny z umową , gdy nie odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi, nie ma cech okazanej kupującemu i wcześniej próbki albo wzoru lub nie nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawieraniu umowy.

Zgodnie z Art.10.1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru na nowy.

Jeżeli obuwie naprawiane jest- to o ten czas "usuwania wady " przedłużany jest okres prawa reklamacji obuwia.

Kupujący traci przysługujące mu uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Wystarczy, że powiadomi sprzedawcę listem poleconym.

Pamiętaj, że obuwie można reklamować do dwóch lat od daty zakupu, jednakże od momentu wykrycia wady do dwóch miesięcy. Warunkiem niezbędnym a zarazem koniecznym do złożenia reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego potwierdzającego datę i miejsce zakupu oraz kwotę.Co może żądać konsument?Zgodnie z przepisami zmienia się kolejność uprawnień konsumentów.
Najpierw można żądać naprawy obuwia.
Jednakże sprzedawca ma prawo naprawiać obuwie w nieskończoność, a gdy stwierdzi że naprawić już się nie da ma prawo wymienić obuwie na nowe lub zwrócić konsumentowi gotówkę.
Konsument może liczyć na zwrot gotówki dopiero w ostateczności.
Jeżeli sprzedawca nie uzna reklamacji, bo np. stwierdzi, że to właściciel zniszczył i zepsuł obuwie to klientowi pozostaje tylko mediacja lub sąd.
Pamiętać należy , że jeżeli klient ma zastrzeżenia co do jakości obuwia powstałą przed upływem 6 miesięcy od daty zakupu - to sprzedawca musi udowodnić, że było inaczej np. sprzedawca powoła na własny koszt rzeczoznawcę do spraw oceny jakości obuwia. Po upływie tego terminu przez kolejne 1,5 roku ciężar dowodowy spoczywa na konsumencie.Kiedy konsument może żądać zwrotu gotówki?
 • jeżeli danego obuwia nie da się naprawić.

 • sprzedawca nie zdołał uczynić zadość żądaniu naprawy
  lub wymiany w odpowiednim czasie.

Termin załatwienia reklamacji.Zgodnie z przepisami Art.8.3. konsument musi być powiadomiony o sposobie załatwienia reklamacji w ciągu 14 dni po tym terminie reklamację uważa się za załatwioną zgodnie z oczekiwaniem klienta.

Pamiętać należy, że sprzedawca może powiadomić konsumenta w dniu spisywania reklamacji lub w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji, że obuwie będzie naprawione i do odbioru w terminie określonym przez sprzedawcę. Termin ten może być dłuższy niż 14 dni.

Ustawa nie reguluje procedury reklamacji i ma obecnie charakter czysto cywilny, zależy od porozumienia stron. Jednakże pamiętać należy, że do reklamacji przyjmowane jest wyłącznie obuwie nie zabrudzone za okazaniem dowodu zakupu.

Co nie podlega reklamacji?
 • naturalne zużycie obuwia nawet w okresie dwóch lat od daty zakupu / np. zużycie się fleczków /

 • obuwie z wadami jawnymi / widocznymi w momencie zakupu / co do których można przyjąć , że kupujący wiedział o nich w chwili zakupu.

 • uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania / obicia, otarcia , uszkodzenia mechaniczne/

 • wygoda obuwia - obuwie źle dopasowane do stopy.

 • różnica w kolorze i strukturze skóry oraz załamania, zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z naturalnych właściwości skóry.

 • przemakanie obuwia.

 • odbarwianie się wnętrza obuwia wykonanego ze skór podszewkowych naturalnych pod wpływem potu lub mocnego przemoczenia.

W sprawach spornych zawsze decyduje rzeczoznawca do spraw jakości obuwia.poczatek o firmie dojazd zamowienie login

©HSI Janusz Brzezicki